Personuppgiftspolicy (GDPR)

Samköpsgruppen Sverige AB Hemvärnsvägen 16, 702 25 Örebro (556796-8564) är en inköpsorganisation som förhandlar fram fördelaktiga avtal för våra medlemsföretag.
Samköpsgruppen Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss är:
Du blir medlem
Du registreras som medlem
Du registreras som kontakt såsom leverantör/medlem eller annan roll.
Du får inloggningsuppgifter och blir användare av Samköpsgruppens hemsida.
Du besöker vår hemsida och accepterar cookies.
Du skickar e-post till oss.
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på om du är privatperson eller driver näringsverksamhet och i så fall vilken företagsform du har.
Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för medlem som enskild firma.
När du blir medlem/leverantör samlar vi in och registrerar dina kontaktuppgifter och i förekommande fall företagsuppgifter såsom årsomsättning, antal anställda, antal bilar. Alla användare av Samköpsgruppens hemsida har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt online identifikationer hos oss för att kunna använda Samköpsgruppens hemsida, vi sparar också personuppgifter i samband med att du skickar e-post till oss, vilka personuppgifter som sparas i samband med e-post beror på vilket sammanhang och vilket innehåll e-posten har som skickats till oss.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Samköpsgruppen samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem/leverantör, användare och kund för att kunna tillhandahålla och fullgöra åtaganden gentemot dig enligt medlems avtal. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt medlemskap, hantera ditt konto i medlemsportalen Cirrus, för statistikändamål och för att informera dig om Samköpsgruppens verksamhet och annan information som Samköpsgruppen bedömer är viktig för dig som medlem/leverantör eller annan kontaktperson att känna till.
Vi delar inte personuppgifter med tredje part om vi inte särskilt har informerat dig om detta och du har lämnat samtycke för detta. I användningen av våra administrativa system, exempelvis medlemshantering, tjänster för utskick av information, medllemsportalen Cirrus och fakturering kan vi dock dela personuppgifter med leverantör av IT, tjänster till Samköpsgruppen både inom och utanför EU/EES. Dessa personuppgifter hanteras i förekommande fall enligt separat upprättande personuppgiftsbitredandesavtal mellan Samköpsgruppen och respektive leverantör.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Samköpsgruppen sparar personuppgifter om dig som medlem/leverantör eller annan kontakt så länge det finns medlems eller kundrelation eller nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Personuppgifter kan sparas även efter att avtalet är uppsagt om det anses vara nödvändigt för att skydda Samköpsgruppens intressen, behövs för att fullgöra Samköpsgruppens åtaganden i anslutning till avtalets upphörande eller andra särskilda skäl.
Vilka rättigheter har du?
Den som har personuppgifter som är registrerade hos Samköpsgruppen har rätt att få veta vilka uppgifter och vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Radering av personuppgifter kan inta ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett eventuellt lämnat samtycke och lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.
Om du vill veta mer.
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta Samköpsgruppen.
www.samkopsgruppen.se