Event & konferenser

Samköpsgruppen samordnar konferenser för medlemmarna, vi gör även företagsevent.