Tänk inte jag, tänk vi!

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans har vi jobbat med inköp och försäljning för industri, maskinhandlare, verkstäder, resande säljare, marina företag, åkerier samt olika hantverksgrupper i över 40 år. Vi har rätt nätverk och kunskap för att skapa ökad lönsamhet genom smarta inköp och stora volymer.

Varför vara medlem i Samköpsgruppen?

Som medlem i Samköpsgruppen tar du per automatik del av hela gruppens köpkraft. Det innebär att tjänster som du regelbundet inte använder blir väldigt förmånligt per automatik. Du kan lätt och smidigt ta del av detta då du lätt hittar förmånerna på hemsidan i inloggat läge. Vill ni ha mera information så kontakta oss.

Varför vara leverantör i Samköpsgruppen?

Som leverantör till Samköpsgruppen får du möjligheten att marknadsföra era produkter och tjänster. Ni kan genom oss få hjälp med utskick till ca:1094 företag med över 10 300 anställda. Att ingå i ett nätverk som jobbar för gemensam tillväxt. ​​​​​​​

Avtalsleverantörer

Anbudsartiklar

Aktiva Medlemmar

Snittbesparing

Våra huvudleverantörer

Drivmedel Station
BULK

Samköpsgruppen Sverige AB har genom stort antal medlemmar skapat stor köpkraft.

Detta gör att vi har avtal som kan vara svårt att komma åt som enskild företagare.

Vi har täta kontakter med våra leverantörer vilket gör att vi följer marknadens förändringar regelbundet.

Vi har som målsättning att aldrig känna oss nöjda utan hela tiden förändra till medlemmarnas nytta.

Samköpsgruppen erbjuder medlemskap till flertalet branscher som kan tillgodose sig våra RAM-avtal och dess förmåner.

Vi vill att medlemmen ska känna nyttan av ett nätverk ock tänka som vi gör.

​​​​​​​Tänk inte jag, tänk Vi
Tillsammans blir Vi starkare.

Kort om oss

Tillsammans har vi jobbat med inköp och försäljning för industri, maskinhandlare, verkstäder, resande säljare, marina företag, åkerier samt olika hantverksgrupper i över 40 år. Vi har rätt nätverk och kunskap för att skapa ökad lönsamhet genom smarta inköp och stora volymer.

Adress

Besöksadress 
Orvar Bergmarks Plats 2E
702 23 Örebro

Fakturaadress
Hemvärnsvägen 16
702 25 Örebro

Kontakta oss